Antologin Hjälp oss: om den svenska sjukvården

Antologin alla borde läsa

Hjälp oss! En antologi om den svenska vårdens förfall berättar om ett Sverige vi inte längre känner igen och som vi inte vill kännas vid. Bakom stängda dörrar har välfärdslandet sakta men säkert monterats ned och vårdpersonal har tvingats se på hur allt faller samman. De lever med känslan av att falla fritt samtidigt som de förväntas släcka bränder. Verkligheten är dock att de aldrig kommer hinna ikapp oavsett hur länge de arbetar. Denna antologi är resultatet av olika vittnesmål inifrån vården. Verkligheten visar sig vara något den inte borde vara.

Sjukvården har drabbats av svår sjukdom. Den lider av långa väntetider och vårdplatsbrist på grund av underbemanning. Politiker ser inte några problem medan vårdpersonal har en lång lista med problem. Friktionen mellan politiker och vårdpersonal uppstår eftersom de upplever verkligheten på olika sätt, och framför allt från olika håll. Antologin är spegelbilden av vårdpersonalens verklighet och riktar sig till allmänheten. Arvin Yarollahi, läkaren och sedermera redaktören bakom antologin, menar att politikers agerande är ett svek mot landet och denna bok är ett rop på hjälp. Sverige måste stå upp för sin vårdapparat. För den är inget att vara stolt över längre.

Antologin, som består av tolv kapitel, vittnar om att Sverige står på tröskeln till en verklighet som är svår att ta sig från. Hur drabbas Sverige av att vårdapparaten är på god väg att sättas ur spel? När politiker behöver skära kostnader gör man det gärna genom att dra ned på vårdpersonal. Dessvärre förändras inte behovet av vård parallellt med personalstyrkan. Detta leder till att väntetiderna blir allt längre, vårdplatserna allt färre. För att råda bot på denna sjuka behöver Sverige stå upp bakom vårdpersonalen, vilket antologin också är en uppmaning till att göra. Hjälp oss! En antologi om den svenska vårdens förfall är en bok som alla boende i Sverige borde läsa.

antologin