Motiverande samtal kan hjälpa vid spelproblematik

Spelproblematik och hur man tar sig ur det

Tidiga tecken på spelberoende är problem med att sätta gränser både vad gäller tid och pengar. När tid och pengar minskar i samband med spel på casino, får det konsekvenser för dig och dina relationer. Det kan exempelvis mynna ut i problem att sköta sitt arbete eller att ta hand om sin familj. För att undvika att hamna där är det därför viktigt att söka hjälp i tid, men förnekelsen är en stor del av problemet. Studier har visat att de mest effektiva behandlingsformerna gällande spelproblematik är motiverande samtal samt kognitiv beteendeterapi.

Spelproblematik har funnits i alla tider. Dock har det blivit tydligt att antalet spelberoende ökat på senare år. Kanske är det en fingervisning om hälsotillståndet för samhället i stort. Men framför allt grundar sig det i ökad tillgänglighet. Aldrig tidigare har utbudet av spelbolag och reklam varit av samma mängd som nu. Det är en enkel men samtidigt trolig bakomliggande orsak. Den som av annan orsak lider av exempelvis depression eller alkoholmissbruk hamnar lättare i spelberoende och är således mer mottaglig för exempelvis reklam och erbjudanden.

Den som tror sig vara spelberoende kan motarbeta beroendet delvis på egen hand. Omfattningen av beroendet styr huruvida du är i behov av professionell hjälp eller ej. Du kan exempelvis göra en budget och kartlägga några konsekvenser du uppmärksammat i din vardag som bottnar i spelproblematik, du kan bland annat sammanställa vilka summor du spelat för senaste tiden. Det är också givande att blottlägga sina problem för någon anhörig. Det är svåra saker att göra för en beroende på grund av förnekelsen, men i slutändan har spelproblematiken ingen annan utväg.

Om spelberoendet är utom all kontroll behövs professionell hjälp utifrån. De mest effektiva behandlingsformerna har visat sig vara motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi, men även alternativa behandlingar finns att tillgå. Studier har kommit fram till att båda terapiformerna (motiverande samtal samt kognitiv beteendeterapi) är bättre alternativ än att avstå från behandling. Dessutom gav studien besked om att motiverande samtal är fyra gånger mer kostnadseffektivt än kognitiv beteendeterapi. De som söker hjälp för spelberoende har inte sällan andra problem sedan tidigare, som nedstämdhet, ångest och dåliga alkoholvanor. Den vanligaste spelfällan är spelautomater och därefter olika kasino- och pokerspel.

Motiverande samtal leder till beteendeförändringar. Målet med terapiformen är att öka kännedomen om beroendets omfattning och konsekvenserna av det. Ökad kännedom motiverar den beroende till att förändra sitt beteende. Tillvägagångssättet kan skilja sig något åt, men det finns några grundläggande principer; att den som leder samtalet visar empati, förbättrar patientens egen förmåga att förändra, motverkar förnekelsen samt att han eller hon uttrycker ambivalens. Det finns som tidigare nämnt studier som visar på att motiverande samtal är en effektiv terapiform, medan andra studier inte är lika övertygade.

spelproblematik