Vad som gäller om du blir sjuk i Sverige

Sjuk och vad lagarna säger

Sverige har en skyldighetslagstiftning för hälso- och sjukvård. Den som blir sjuk i Sverige har således ingen rättighetslag att luta sig mot. Som tur är har vårdgivare istället lagstadgad skyldighet att ge vård. Indirekt innebär detta att medborgarna har rättigheter, men de kan aldrig få dessa prövade i domstol. Det är endast vissa funktionshindrade som äger rätten att utkräva särskilda insatser.

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen innebär att lagen berättar om vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter och inte om medborgares rättigheter. Tro dock inte att svenska medborgare är utan rättigheter vad gäller vård och omsorg, utan det ena ger det andra. Ur vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter kommer också medborgarens rättigheter.

Det har förts diskussioner angående huruvida en rättighetslagstiftning ska ta vid, vilket skulle innebära att medborgare kan få saker prövade i domstol. Dock avfördes förslaget ganska snart eftersom det ansågs allt för svårt att definiera medborgarnas rättigheter. De lagar som beskriver vårdgivarens skyldigheter är Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen samt Tandvårdslagen. Om personalens skyldigheter går att läsa om i Patientsäkerhetslagen.

Något som samtliga lagar eftersträvar är god hälsa för hela befolkningen vilket grundar sig på vård på samma villkor. Invånarna ska också ges möjligheten att välja utförare av både hälso- och sjukvårdstjänster och även en fast läkarkontakt; ett val som aldrig får begränsas inom en särskild del av landstingen. Du kan med andra ord välja vård på annan ort än där du är folkbokförd.

Den som blir sjuk får allt färre vårdplatser att välja mellan i Sverige. För ett par år sedan var Sverige det land i Europa med minst antal vårdplatser per 1 000 invånare. I Europa finns det i genomsnitt 5,3 vårdplatser per 1 000 invånare – i Sverige är antalet 2,7. Norge och Danmark visade sig erbjuda 20 % fler vårdplatser än Sverige. Finland kunde i sin tur erbjuda dubbelt så många vårdplatser som Sverige.

sjuk